'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Monday, 19 November 2012

राजू भडकेचे प्रथम संस्थेसोबत काम सुरूनिर्माण १ चा राजू भडके हा आता प्रथम संस्थेच्या मुंबई कार्यालयात रूजू झाला आहे. प्रथममध्ये राजू   सध्या ‘Read India’ व ‘Pratham Open School’ ह्या दोन प्रकल्पांमध्ये कार्यरत आहे.

ह्यातील Read India  प्रकल्पांतर्गत निवडक जिल्ह्यांतील प्रत्येकी १०० गावांमध्ये भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादी विषयांवर प्रथम संस्था काम करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक District Resource Leader असतो. त्याखाली ५ Cluster Resource Leaders व त्यांच्या बरोबर गावांमधील स्वयंसेवक असतात. Cluster Resource Leader ने गावागावात जाऊन वर्ग घेणे अपेक्षित असते. सर्व District Resource Leaders व Cluster Resource Leaders ह्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण व त्यांना प्रथमच्या CAMaL पद्धतीचे ट्रेनिंग देण्याचे काम State Resource Group (SRG) चे असते. राजू गणिताच्या SRG चा भाग आहे. CAMaL पद्धती मध्ये अंक, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार व अपूर्णांकांचा समावेश आहे.

तसेच Pratham Open School ह्या उपक्रमांतर्गत १०वी नापास असलेल्या मुलांना १७ नंबरचा फॉर्म भरून बाहेरून बसवणे व त्यासाठी त्यांची तयारी करून घेणे ही जवाबदारी सुद्धा राजूकडे देण्यात आली आहे.

No comments:

Post a comment