'अर्थपूर्ण जीवनाचा समाजात शोध' घेण्यासाठी २००६ साली डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांनी तरुणांसाठी विकसित केलेली शिक्षणप्रक्रिया म्हणजे 'निर्माण'...

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध समस्यांचे आव्हान स्वीकारणा-या व त्याद्वारे स्वत:च्या आयुष्याचा अर्थ शोधू इच्छिणा-या युवा प्रयोगवीरांचा हा समुदाय...

'मी व माझे' याच्या संकुचित सीमा ओलांडून,त्यापलीकडील वास्तवाला आपल्या कवेत घेण्यासाठी स्वत:च्या बुद्धीच्या,मनाच्या व कर्तृत्वाच्या कक्षा विस्तारणा-या निर्माणींच्या प्रयत्नांचे संकलन म्हणजे "सीमोल्लंघन"!

गेल्या तीन महिन्यातील निर्माणींच्या धडपडींचे थोडक्यात पण नेमके वृत्त आपल्यासाठी घेऊन येतील अमोल amolsd07[at]gmail[dot]com आणि सतीश गिरसावळे girsawale.sg[at]gmail[dot]com व सीमोल्लंघन टीम!

निर्माणबद्दल अधिक माहितीसाठी - http://nirman.mkcl.org; www.facebook.com/nirmanforyouth

Sunday, 5 March 2017

Abhijeet Selected on Election Committee of Wikimedia

Abhijeet Safai has been selected as an election committee member for elections at Wikimedia India (the Indian chapter of Wikimedia foundation which runs Wikipedia). 
Abhijeet said, “My responsibility will be to conduct upcoming Wikipedia foundation elections of India chapter. It shows that they trust me that I will be able to conduce impartial elections. The India chapter is formed by community elected representatives. I fought the election in past but failed to be a chapter member. But have received this bigger responsibility now, so I am happy.”


Abhijeet was also invited as a speaker to conduct a workshop on Wikipedia editing at World Ayurved Congress, Kolkata in December. “It was an event in which Ayush department of Government of India and many state governments were involved. Dr. Girish Tillu from Pune coordinated this workshop. About 30 participants were involved for the workshop. Many genuine quires were asked and some debates happened. I tried to answer the queries as per best of my knowledge. It was a nice experience” Abhijeet added.
Heartiest congratulations to Abhijeet and all the best for his work ahead!!

            Abhijeet Safai, Nirman 1

No comments:

Post a comment